Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 23ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 23ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2020 10:14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες,15/11/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 15-11-2020 ημέρα Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 14000/11-11-2020 Πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα  με το άρθρο 71 παρ. 3 παρ. α του Ν. 4555/2018, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου μετά την με αρ. πρωτ. 13842/06-11-2020 παραίτηση του Προέδρου κ. Ανδριγιαννάκη Γρηγορίου.

Ν.

ΚαργάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg