Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 09:12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 27/10/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 13130/23-10-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχοιμένου, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β' 539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για την  κάλυψητης μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

2

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ σύμφωνα με την απόφαση 71/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ένταξη Δημοτικού Σκοπευτηρίου Ζαρού σε κατηγορία.

Γ.

Νικολιδάκης

4

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Μίσθωση  ακινήτου χώρου στάθμευσης οχημάτων και αποθήκης στη Δ.Ε. Ζαρού.

Γ.

Νικολιδάκης

5

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Γ' Δόσης 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

6

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση πλατείας ΛΙΣΤΑΡΟΥ – τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

7

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Σ.

Φανουράκη

8

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση τίτλου κωδικού αριθμού εξόδων 63.7312.0011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

9

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 και ενίσχυση του ΚΑΕ εσόδων 1219.0006 & εξόδων 15.6041.0001 για το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”.

Σ.

Φανουράκη

10

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους  2020 του Δήμου Φαιστού για την μελέτη “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”.

Σ.

Φανουράκη

11

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ ασφαλιστικών εισφορών.

Σ.

Φανουράκη

12

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ ασφαλιστικών εισφορών.

Σ.

Φανουράκη

13

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολοιγισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την υπηρεσία περισυλλογής & μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σ.

Φανουράκη

14

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολοιγισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 15.6061 & 35.6061.

Σ.

Φανουράκη

15

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7412.0040 για τη μελέτη “Γέφυρα επί του Γεροποτάμου”.

Σ.

Φανουράκη

16

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την αποπεράτωση του κτιρίου της τοπικής κοινότητας Σίβα.

Σ.

Φανουράκη

17

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια.

Σ.

Φανουράκη

18

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μόνωση της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών.

Σ.

Φανουράκη

19

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

20

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 20.6041 και 20.6054 λόγω COVID-19.

Σ.

Φανουράκη

21

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων.

Σ.

Φανουράκη

22

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Παραχώρηση γεώτρησης στη ΔΕΥΑΦΑΙ για την αποκλειστική  χρήση της στην ύδρευση.

Α.

Πωλιουδάκης

23

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Κρήτη, Άξονας προτεραιότητας 2 “Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη” με τίτλο “Δράση 6 α 1: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης”.

Α.

Κωνσταντουλάκης

24

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αδειοδότηση για την υλοτόμηση δένδρων.

Α.

ΚωνσταντουλάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg