Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 15ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 15ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 08:26

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 28/08/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 9987/24-08-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχοιμένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 5 1  του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του 4635/2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστούστην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

Γ.

Νικολιδάκης

2

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστούστην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστούστην Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης των Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.).

Γ.

Νικολιδάκης

4

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

5

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 70.6041.0001 & 70.6054.0002 για την πληρωμή των εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα.

Σ.

Φανουράκη

6

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την πρόσληψη τεχνικού προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση των κορωνοϊού CONID-19.

Σ.

Φανουράκη

7

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την ενίσχυση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.

Σ.

Φανουράκη

8

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων  70.6117.0001 με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δ. Φαιστού”.

Σ.

Φανουράκη

9

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων  35.6692.0001.

Σ.

Φανουράκη

10

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Έγκριση χωροθέτησης του Πράσινου Σημείου Μοιρών και ένταξη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του στην με ΑΔΑΜ 19SYMV006094578 σύμβαση του ΕΣΔΑΚ.

Α.

ΚωνσταντουλάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg