Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 14ης 2020 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 14ης 2020 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2020 10:50

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 05/08/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεχιζόμενη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, η οποία είχε διακοπεί την 04-08-2020 λόγω του προχωρημένου της ώρας (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 9125/31-07-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Μεταφορά χώρου επιβίβασης των ταξίΜοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

2

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Εφαρμογή σχεδίου ανάπλασης του κεντρικού δρόμου Μοιρών (25ης Μαρτίου), της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Δασκαλογιάννη, με τοποθέτηση κολωνάκια για την πιλοτική λειτουργία του.

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Διαγράμμιση επί των οδών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου.

Γ.

Νικολιδάκης

4

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ωράριο ανεφοδιασμού καταστημάτων επί της 25ης Μαρτίου.

Γ.

Νικολιδάκης

5

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την Επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFiEU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Γ.

Νικολιδάκης

6

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Κατασκευή Δημοτικού Αποχωρητηρίου στον οικισμό Πετροκεφαλίου.

Ι.

Φασομυτάκης

7

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250m3 στην περιοχή Βρέλη.

Ι.

Φασομυτάκης

8

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπλαση πλατείας Αγίου Τίτου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Ι.

Φασομυτάκης

9

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για την Αποτύπωση ανάδειξη, προστασία και πιστοποίηση των παραλιών Ματάλων και Κόκκινης Άμμου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Ι.

Φασομυτάκης

10

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή χρηματοδότησης για αντικατάσταση Α) ηλεκτρικού πίνακα και υαλοπίνακα, Β) ηλεκρικών λαμπτήρων στο γήπεδο Τυμπακίου - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Ι.

Φασομυτάκης

11

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή χρηματοδότησης για συντήρηση γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Ι.

Φασομυτάκης

12

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   1η τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υπ'ο έργου (Α/Α:1) Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Φαιστού της πράξης “Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαιστού” με κωδικό ΟΠΣ MIS 5007972.

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

13

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Κατανομή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2019 στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

14

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Κατανομή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020 στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

15

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επικαιροποίηση αποδοχής χρηματοδότησης και κατανομής ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη κιαι αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – τροποποίηση Π/Υ 2020.

Σ.

Φανουράκη

16

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση της 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων-διαχειιριστών.

Σ.

Φανουράκη

17

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός Ταμία – Διαχειοριστή λογαριασμού για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Φαιστού.

Σ.

ΦανουράκηΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg