Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 13ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 13ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Αύγουστος 2020 10:08

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 24/07/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 24-07-2020 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 8717/22-07-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Διόρθωση της 126/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Φαιστού στην περιοχή Αλσυλίου Αφραθιά στο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”  και να διαγραφεί ο όρος της παρ. (γ) που απαιτεί την εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου.

Γ.

ΝικολιδάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg