Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2020 13:09

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 19/05/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 4998/15-05-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Παραχώρηση – Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση ΦΑΟ 94.

Γ.
Νικολιδάκης

2

Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ σύμφωνα με την απόφαση 15/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Γ.

Νικολιδάκης

3 Τροποποίηση της 14/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για την πράξη «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννης του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

4 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 210/2019 απόφασης Δ.Σ. περί της έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».

Γ.

Νικολιδάκης

5 Στήριξη του θεσμού του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Επέκταση αρδευτικού δικτύου Σκουρβούλων προς τους οικισμούς Κισσών και Καλοχωραφίτη.

Γ.

Νικολιδάκης

7 Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες.

Γ.

Νικολιδάκης

8 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70.6054.0002 με τίτλο «εισφορές εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα».

Σ.

Φανουράκη

9 Αποδοχή χρηματοδότησης 400.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού» - Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Σ.

Φανουράκη

10 Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαγαρικαρίου Δήμου Φαιστού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαγαρικαρίου.

Σ.

ΦανουράκηΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg