Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 6ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 6ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 12:51

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 29/03/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 29-03-2020 ημέρα Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 3323/26-03-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστική ψηφοφορία σύμφωνα  με το άρθρο 64 παρ. 3  του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου μετά την με αρ. πρωτ. 3254/23-03-2020 παραίτηση του Αντιπροέδρου κ. Καργάκη Νικολάου.

Γ.

ΑνδριγιαννάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg