Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 3ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 3ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2020 02:21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 09/03/2020

 

Στις Μοίρες την 09-03-2020 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 2570/05-03-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Αίτημα προς το Δήμο Φαιστού για την μεταβίβαση της Γεώτρησης Αι Γιάννη προς την ΔΕΥΑ Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ΔΕΥΑ Φαιστού με το Δήμο Φαιστού για την πράξη «Αξιοποίηση Υδρευτικής  Γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννης του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση: 1) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή πρότασης για ένταξη και Χρηματοδότηση της Πράξης μας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος αυτού αναφορικά με τη «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»  στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 4719/13-01-2019 Πρόσκλησης VI 2 της μελέτης και των τευχών της.

Γ.
Νικολιδάκης
4

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στην έκθεση «ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟΝ Πειραιά, Πασαλιμάνι από 4 έως 12 Απριλίου.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση ορισμού της κ. Εύας Καπελλάκη Κοντού ως         μεσολαβήτρια του Δήμου μας για τις ενέργειες του έργου «Αδελφοποίηση του Δήμου Φαιστού με το Δήμο ΚΑΤΑΝΙΑ της Σικελίας-Ιταλίας».

Γ.

Νικολιδάκης

6

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  κατανομή της Α’ δόσης 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Β. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

7

Συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ».

Κωνσταντουλάκης ΑντώνιοςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg