Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 10:47

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 06/11/2019

 

Στις Μοίρες την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Απ. Περιγραφή
1

Αίτηση – Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Ζαχαριουδάκη Ιωάννη επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Γ. Ανδριγιαννάκης
2

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης (άρθρο 54 Ν. 4447/2016).

Γ. Ανδριγιαννάκης
3

Επικαιροποίηση της 184/2018 ΑΔΣ για ορισμό υπολόγου διαχειριστή όλων των έργων του ΠΔΕ που πληρώνονται από την Τράπεζα Ελλάδας.

Σ.
Φανουράκη
4

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μυρτιάς Λάκκος της Τ.Κ. Κλήματος στον Σκοπευτικό Όμιλο Τυμπακίου.

Σ.
Φανουράκη
5

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  Α.Ε.».

Γ.
Νικολιδάκης
6

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.».

Γ.
Νικολιδάκης
7

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.

Γ.
Νικολιδάκης
8

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 159/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

9

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στον ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ.
Νικολιδάκης
10

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για έργα μέχρι 60.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Γ.
Νικολιδάκης
11

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

Γ.

Νικολιδάκης

12

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για έργα μέχρι 60.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Γ.

Νικολιδάκης

13

Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

Γ.

Νικολιδάκης

14

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Επισκευή και Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Μαυράκης

15

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

Σ.
Φανουράκη
16

Ένταξη των ελαιοκομικών περιοχών του Δήμου στο πρόγραμμα Δακοκτονίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Α. Πωλιουδάκης

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg