Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 21ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 21ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 09:25

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 08/09/2019

 

Στις Μοίρες  8 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12083/03-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Φασομυτάκη Ιωάννη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Απ. Περιγραφή
1

Εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου

Ι. Φασομυτάκης
2

Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γ. Ανδριγιαννάκης
3

Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Γ. Ανδριγιαννάκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg