Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 12ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 12ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020 09:12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 23/04/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 23-04-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 5044/19-04-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Γ. Μαυράκης
2

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και μεταφορά ποσού 40.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 30.7135.0012 με τίτλο «προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών».

Γ. Μαυράκης
3

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Διαρρύθμιση χώρων κτηρίου Τεχνικής Υπηρεσίας» του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
4

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Τυμπακίου» του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
5

Σχετικά με την αριθμ. 4/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Τυμπακίου που αφορά «Καταπατήσεις της ιδιοκτησίας της Δ.Κ. Τυμπακίου στη θέση Παχιά Άμμος».

Γ. Αρμουτάκης
6

Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος της οδού Καλλέργηδων στην είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών.

Γ. Αρμουτάκης
7

Σχετικά με την αίτηση του κ. Βαρδή Ασκοξυλάκη του Ιωάννη, συνταξιούχου, κατοίκου Τυμπακίου.

Γ. Αρμουτάκης
8

Επικαιροποίηση της 58/2009 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Τυμπακίου για μετονομασία οδού Κόκκινου Πύργου σε Αλκιβιάδη Σταυριανάκη και ονομασία οδού από το παλαιό Γυμνάσιο προς Ι.Ν. Αγίου Τίτου σε οδό Εμμανουήλ Ασκοξυλάκη.

Γ. Αρμουτάκης
9

Κατάθεση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
10

Συζήτηση επί της αιτήσεως της εταιρείας ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Γ. Μαυράκης
11

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών».

Γ. Μαυράκης
12

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη Συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών».

Γ. Μαυράκης
13

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης» στις παιδικές χαρές των τοπικών κοινοτήτων Τυμπακίου, Μοιρών, Πάνω και Κάτω Ζαρού του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
14

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού».

Γ. Μαυράκης
15

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια GPS» του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
16

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00 ευρώ του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αντισκαρίου» της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200007).

Γ. Μαυράκης
17

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  με μεταφορά ποσού 2.452,33 ευρώ από το αποθεματικό και ενίσχυση του ΚΑ 15.8116.0001.

Γ. Μαυράκης
18

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  με μεταφορά ποσού 2.356,00 ευρώ από το αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 15.8113.0005.

Γ. Μαυράκης
19

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019  με μεταφορά ποσού 17.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30.6261.0001 και δημιουργία νέου ΚΑ 30.6262.0001 «Συντήρηση και αποκατάσταση ηρώου πεσόντων Τ.Κ. Καμαρών».

Γ. Μαυράκης
20

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Φαιστού και ανάληψης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως προέκυψαν μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης της επιχείρησης.

Γ. Μαυράκης
21

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 70.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 61.7331.0008 και δημιουργία νέου ΚΑ 61.7135.0016 με τίτλο «εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών (Προμήθεια πάγκων, εστιών, πλαστικών καθισμάτων, βοηθητικών προκατασκευασμένων αιθουσών, απινιδωτή)».

Γ. Μαυράκης
22

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
23

Απευθείας εκμίσθωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών στην Αναστασάκη Στυλιανή του Γεωργίου.

Γ. Μαυράκης
24

Αίτηση για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Καμηλαρίου στον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Καμηλαρίου.

Γ. Μαυράκης
25

Έγκριση προϋπολογισμού 2019 Κληροδοτήματος Λαντζουράκη.

Γ. Μαυράκης
26

Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων άνευ αξίας.

Γ. Μαυράκης
27

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.

Ι. Ξηρουδάκης
28

Οικονομικός Απολογισμός  έτους 2018 Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ι. Ξηρουδάκης
29

Οικονομικός Απολογισμός  έτους 2018 B/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ι. Ξηρουδάκης


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg