Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 09:30

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 18/03/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 18-03-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 3167/14-03-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Παράταση μίσθωσης ακινήτου του δημοτικού αναψυκτηρίου –ταβέρνας – πάρκου – χώρου δασικής αναψυχής άλσους στη θέση Βότομος Δ.Ε. Ζαρού.

Γ. Μαυράκης
2

Πρόταση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στην 13η Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ».

Γ. Αρμουτάκης
3

Έγκριση για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙ – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» από τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Καργάκη.

Γ. Αρμουτάκης
4

Έγκριση για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «TO KΡHTIKO KAI MAKEΔONIKO ΖΗΤΗΜΑ» από τον συγγραφέα Ζωγραφάκη Γεώργιο.

Γ. Αρμουτάκης
5 Ονοματοθεσία οδών στην Τ.Κ. Καμαρών. Γ. Αρμουτάκης
6

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 14ο πρακτικό του Τ.Σ. της Τ.Κ. Πόμπιας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: α) Καταγραφή στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Φαιστού και στο κτηματολόγιο το παλιό μονοπάτι της Παναγίας της Καλιωρίτισσας και τους κοινόχρηστους χώρους κατά μήκος και γύρω από αυτό στη θέση Πλακούρα-Αγία Παρασκευή.

β) Ανάπλαση στο παλιό μονοπάτι και στην πλατεία Πλακούρας-Αγία Παρασκευή. δημιουργία πέτρινης βρύσης και τοποθέτηση παγκάκια-φωτισμό από χορηγίες των κατοίκων του χωριού.

Γ. Αρμουτάκης
7

Τροποποίηση της 13/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό επιτροπών για το έτος 2019.

Γ. Μαυράκης
8 Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο Μορόνι. Γ. Μαυράκης
9 Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Λιβάδεια Τ.Κ. Φανερωμένης. Γ. Μαυράκης
10

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Ταράτσες Τ.Κ. Βώρων.

Γ. Μαυράκης
11

Απευθείας εκμίσθωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών στην Μυσιρλάκη Πελαγία.

Γ. Μαυράκης
12

Απευθείας εκμίσθωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών στην Ροδάνθη Ζωζωνάκη του Νικολάου.

Γ. Μαυράκης
13

Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού των 20.000,00 σε ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» στο σκέλος των των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με κωδικοποίηση του προϋπολογισμού στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο.

Γ. Μαυράκης
14

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 ευρώ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Νηπιαγωγείου Ζαρού και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ζαρού», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200012), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
15

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.000,00 ευρώ του έργου «Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών για την Τ.Κ. Καλαμακίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
16

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 168.000,00 ευρώ του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2013ΕΠ00200010), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
17

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000,00 ευρώ του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5  στο Πετροκεφαλίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200007), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
18

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 ευρώ του έργου «Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής», της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ50200001), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
19

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.000,00 ευρώ του έργου «Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Γρηγοριάς», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
20

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 40.000,00 ευρώ του έργου «Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Μαγαρικαρίου», της ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΑ 2014ΕΠ00200006), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
21

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ από το αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 35.6234 με τίτλο «μισθώματα μεταφορικών μέσων»,  εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
22

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ 10.6115.0007 με τίτλο «αμοιβή για τον έλεγχο ισολογισμού χρήσης 2017» ποσού 8.500,00 ευρώ, εισήγηση στο  Δ.Σ.

Γ. Μαυράκης
23

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ 70.6117.0001 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Φαιστού» ποσού 20.000,00 ευρώ, εισήγηση στο  Δ.Σ.

Γ. Μαυράκης
24

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ. Μαυράκης
25

Δαπάνες για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 για το έτος 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού του Δήμου Φαιστού, συνολικού ποσού 3.521,60 ευρώ για τη δημιουργία πρωτογενούς αιτήματος και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Γ. Μαυράκης
26

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Α’ δόσης έτους 2019 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Ι. Ξηρουδάκης
27

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Α’ δόσης έτους 2019 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ι. Ξηρουδάκης
28

Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννη Φαιστού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Ιωάννη Φαιστού.

Ι. Ξηρουδάκης
29

Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καλοχωραφίτη στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καλοχωραφίτη.

Ι. Ξηρουδάκης


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg