Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 09 Ιανουάριος 2020 11:51

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 07/02/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 07-02-2019 ημέρα Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 1558/07-02-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Μερική Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών με ισχύουσες συμβάσεις ΙΔΟΧ του υπηρετούντος προσωπικού στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς & στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαιστού, πλέον 7% των θέσεων αυτών, για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αρμουτάκης Γεώργιος
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg