Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 20:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/01/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 22-01-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 627/18-01-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1 Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Κάτω Χώρι της Τ.Κ. Βώρων
Γ. Μαυράκης
2 Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ Γ. Μαυράκης
3

Σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορώνκαι Αμφισβητήσεων έτους 2019

Γ. Μαυράκης
4

Μερική Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών με ισχύουσες συμβάσεις ΙΔΟΧ του υπηρετούντος προσωπικού στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Υγείας, Παιδείας, Αθλητικού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαιστού, πλέον 7% των θέσεων αυτών, για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Γ. Αρμουτάκης
5 Μερική Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών με ισχύουσες συμβάσεις ΙΔΟΧ τουυπηρετούντος προσωπικού στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Υγείας, Παιδείας, Αθλητικού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαιστού, πλέον 7% των θέσεων αυτών,για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ. Αρμουτάκης
6

Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος, με πρόταση διευθέτησης « εντός του οικισμού Πιτσιδίων, παρά τη ιδιοκτησία Ευθυμίας Μαλιάρου

Γ. Αρμουτάκης
7

Τροποποίηση - διόρθωση της 194/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Προσαρμογή του Δήμου Φαιστού στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018

Γ. Αρμουτάκης
8

Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής του Ν. 4412/2016 του Δήμου Φαιστού για το έτος 2019

Γ. Μαυράκης
9 Γνωμοδότηση Επιτροπής Ακαταλληλότητας αντικειμένων άνευ αξίας Γ. Μαυράκης
10

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Γ. Μαυράκης


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg