Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 25 Μάιος 2021 08:35
Την Παρασκευή 28-5-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

5. Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Καθορισμός των όρων «συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού» συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Φαιστού» προϋπολογισμού δαπάνης 39.680,00€»

7. Συντήρηση αρδευτικής γεώτρησης στην ΔΚ Μοιρών θέση ΒΡΕΛΙ -16η τροποποίηση Π/Υ 2021, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

8. Προμήθεια καλωδίων -17η τροποποίηση Π/Υ 2021, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

9. Έγκριση πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ¨Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση Φτεριά.

10. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (4) μηνών για κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (Πυρασφάλεια)

11. Καθορισμός των ορών για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο "προμήθεια υλικών ύδρευσης και άρδευσης" με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (χρηματοδότηση από 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» του ΥΠ.ΕΣ.).

12. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Επισκευή και συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Αντισκαρίου»,ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

13. Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Κατασκευή ΜΙΝΙ γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ», ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

14. Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Πετροκεφάλι, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

15. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου συντήρηση και επισκευή Κολυμβητηρίου Μοιρών

16.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αγροτική Οδοποιία ΤΚ Πόμπιας Δήμου Φαιστού»

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg