Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 15ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 15ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021 13:54
Την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:30, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1.Ανάκληση της 78/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας αναφορικά για την ματαίωση ή μη της προμήθειας με τίτλο ¨προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου»

2. Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00.6736 με τίτλο «επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία» - 9η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.

 

3. Έγκριση της μελέτης «Η ανάδειξη των πύργων Ξωπατέρα - Κουρμούλη και της Επανάστασης του 1821 μέσω της τεχνολογίας του σήμερα. Δημιουργία φορητής έκθεσης του Δήμου Φαιστού» για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ της 7ΥΠΕ και των ΔΗΜΩΝ της ΚΡΗΤΗΣ για την πράξη «Ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης στα πλαίσια του έργου "INTegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)" που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ELENA της ΕΤΕπ και της ΕΕ».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΡΟΥ».
6. Έγκριση απολογισμού 2020 σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Φαιστού περιόδου 1-1-2020 έως την 31-12-2020.
7. Έγκριση απολογισμού 2020 σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Φαιστού περιόδου 1-1-2020 έως την 31-12-2020.

 

8. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΜ071 με Κ.Α. 2020ΣΜ07100000) προϋπολογισμού 870.438,36 € με ΦΠΑ.

9.έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΜ071 με Κ.Α. 2020ΣΜ07100000) προϋπολογισμού 1.418.819.56 € με ΦΠΑ.

 

10. έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΜ071 με Κ.Α. 2020ΣΜ07100000) προϋπολογισμού 984.930,35 € με ΦΠΑ.

 

11. έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΜ071 με Κ.Α. 2020ΣΜ07100000) προϋπολογισμού 530.740,09 € με ΦΠΑ.

12. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 του άξονα με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία».

13. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού.

14. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg