Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 14ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 14ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021 13:43
Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1.Έγκριση πρακτικού (3) αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός ανυψωτικού μηχανήματος» μέσω ΕΣΗΔΗΣ-κατακύρωση.
2.Έγκριση πρακτικού (1) αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού και πρακτικού 2 αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «προμήθεια καυσίμων», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
3. Έγκριση πρακτικού (4) για την ματαίωση ή μη της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ) – 6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 -εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ – 7Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 -εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολιδάκης Γρηγόριος
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg