Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 11ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 11ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2021 15:14
Την Τετάρτη 24-03-2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ό λόγος της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι για τη επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, υπάρχει καταλυτική ημερομηνία 31-03-2021 για την κατάθεση φακέλου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και της ΔΕΥΑ Φαιστού, με τίτλο « εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης -αποχέτευσης του Δήμου Φαιστού ( υποέργο 1 και υποέργο 2)», ορισμός ενός μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.

2.Έγκριση ή μη του πρακτικού (Ι) αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

3. Έγκριση ή μη πρακτικού (ΙΙ) αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και συμπληρωματικές εργασίες αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων" μέσω ΕΣΗΔΗΣ

3.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg