Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 7ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 7ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021 14:23
Την Τρίτη 23-02-2021 θα πραγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σύμφωνα με την 11/2017(1η τροποποίηση 15-7-2020/42111 της δημόσιας πρόκληση του ΟΑΕΔ).

2. Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς».

 

3. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

4. Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης-επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Φαιστού, για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/27-03-1975 τεύχος Β΄) Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg