Πρόσκληση 6ης 2021 Έκτακτης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2021 15:06
Την Παρασκευή 12-02-2021 θα πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 10:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι για την επίσπευση των διαδικασιών και η άμεση ενημέρωση στους προσφέροντες μέσω συστήματος επικοινωνίας /ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου «συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός σταδίου Μοιρών»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος