Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 29ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 10:45
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22-10-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 του Δήμου Φαιστού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 489/2019 εριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

4.Τροποποίηση και συμπλήρωση της 169/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων ( κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου.

5.Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού» , κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού»

6.Δαπάνες για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, για το έτος 2019 στο Δήμο Φαιστού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg