Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 23ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 23ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 12:51
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-7-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου».

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (τροποποίηση).

  1. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 8.063,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 9.998,12 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).
  2. Τροποποίηση της 7583/3-6-2019 σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός ρείθρων, πρανών και ακάλυπτων χώρων από αυτοφυή βλάστηση»

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg