Πρόσκληση 22ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 12:27

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έκθεση εσόδων –εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2019

  1. Έκθεση εσόδων –εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2019

  1. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για « εργασίες συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών , Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης», εισήγηση στο ΔΣ

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ