Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 12:31

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-5-2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας «έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος»
  2. Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων».
  3. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων.
  4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την υπ’ άρ. 167/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Τοπικής Κοινότητας Σκουρβούλων»
  6. Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την του έργου «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού»
  7. Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg