Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 14:28

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Περίου δήμου Φαιστού».

2. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ελαστικών», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 33.260,00 σε ευρώ (χωρίς το φπα 24%), συνολικής αξίας: 41.242,40 σε ευρώ (μαζί με το φπα 24%).

3. Παράσταση Νομικού Συμβούλου σε ποινικό δικαστήριο

4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του δήμου με μεταφορά ποσού 2.458,55 ευρώ με δημιουργία νέου κα εξόδων με τίτλο «μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ στην Δ.Κ. Ζαρού»

5. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του δήμου με μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ από τον κα 35.6654.0002 με τίτλο «προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό ακτών» μέσω αποθεματικού με ενίσχυση του κα 35.6654.0001 με τίτλο « προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών»

6. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 24.600,00 ευρώ από τον κα 10.6162.0001 , με τίτλο «αμοιβή για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)» και από τον κα 15.7332.0001 με τίτλο «συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής» μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού για δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων ως εξής:
α) ΚΑ 15.7135.0013 με τίτλο «προμήθεια υλικών περίφραξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για την λειτουργία του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου,22.600,00 ευρώ.
β) ΚΑ 15.7135.0014 με τίτλο « προμήθεια προκατασκευασμένων WC δύο θέσεων για τις ανάγκες του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου», ποσού 17.000,00 ευρώ.

7. Τροποποιήσεις Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg