Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 1ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 1ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 05 Ιανουάριος 2021 12:55
Την Δευτέρα 11-01-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:30, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση του συμφώνου αποδοχής των όρων χρηματοδότησης της επένδυσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» από το πράσινο ταμείο.

2.Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην ΑΤ05 Πρόσκλησης του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία».

3.Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ07 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

4. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ08 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ10 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ»

6. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ11 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

7 . Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ14 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Φαιστού στην ΑΤ04 Πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».


9. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΕΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 91680- κατακύρωση.


10. Τροποποίηση της αριθμό 297/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών του Δήμου Φαιστού», ως προς την παρ. 3.1.2. των όρων της διακήρυξης.

11.Τροποποίηση της αριθμό 323/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, ως προς την παρ. 3.1.2. των όρων της διακήρυξης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg