Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 42ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 42ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 15:28
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 30-12-2020 θα πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι επειδή λήγει το οικονομικό έτος και για την επίσπευση των διαδικασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. 1. Πρόσληψη προσωπικού  ( δυο ατόμων μέχρι 7 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας( διεύθυνση πολεοδομίας  και τεχνικών και  περιβάλλοντος, τμήμα  καθαριότητας)  και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 και το άρθρο  74 παρ  2 του Ν 4745/2020»

2. Εξώδικο συμβιβασμό της υπ'αρ. 12/2020 αγωγής στο Eιρηνοδικείο Μοιρών

3. Έγκριση των όρων και την υποβολή της πρότασης ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
4. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2021.
5. Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α , έτους 2021.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg