Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 37ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 37ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 13:43

Την Τρίτη 01-12-2020 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με τηλεδιάσκεψη, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

2. Διάθεση του 50% των αδιάθετων πιστώσεων ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.

3. Ορισμός νέας ημερομηνίας ως προς την προθεσμία κατάθεσης της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού έτους 2020, την 21-12-2020.

4. Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου στη ΔΕ Ζαρού.

5. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΚΟΥΛΕ της ΔΕ Μοιρών.

6.Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης , καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών -εγγράφων και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο προμήθεια τροφίμων και γάλακτος με ανοικτή διαδικασία , μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με συνολική αξία 90.628,83 ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΝικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg