Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 30ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 30ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2020 10:53

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού   και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7412.0040 για τη μελέτη «Γέφυρα επί του Γεροποτάμου», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την αποπεράτωση του κτιρίου της τοπικής κοινότητας Σίβα, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7332.0003 για την κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μόνωση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Μοιρών, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη της μισθοδοσίας του  προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων δημου φαιστου , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 20.6041 ΚΑΙ 20.6054 λόγω covid-19. , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Έγκριση  Πρακτικού Ι για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καστελίου».

8. Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη οριστικού  αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» (αρ. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 20PROC006328778 2020-02-21 και Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88101)

Η  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φανουράκη Στυλιανή

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg