Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 24 Ιούλιος 2020 12:29
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-7-2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου , των όρων και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «Συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

2.Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ¨Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών Δήμου Φαιστού».

3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «κατασκευή τοιχίου στο νεκροταφείο Καμαρών».

4.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄άρ. 58/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για τη «Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων-διαχειριστών».

5. Έγκριση πρακτικού (Ι) διαδικασίας επιλογής προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού».

6. Έγκριση για την διόρθωση καρτελών οφειλετών, μετά από λάθος καταχώρηση ποσού.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπλαση πλατείας αγίου Τίτου Τυμπακίου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Αποτύπωση ανάδειξη ,προστασία και πιστοποίηση των παραλιών Ματάλων και Κόκκινης Άμμου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

9. Έγκριση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg