Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 12:21

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση ή  μη   για την  άσκηση έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. 915/2019  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

2. Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 245/2020  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

3. Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. 246/2020  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

4. Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης κατά  της  υπ’ αριθμ. 4/2020  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μοιρών.

5.Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Ελπίδας Κατσιρντάκη,  υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

6. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ,για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές INTERNET», εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

7. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ για την προμήθεια  και τοποθέτηση πόρτας υπογείου δημοτικού καταστήματος Μοιρών   , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

8.Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού.

9. Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Μαρίας  Κοσμαδάκη ,  υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

10. Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) για την κατακύρωση της σύμβασης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας του Δήμου Φαιστού».

1.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου « Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου « επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)».

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

14. Έγκριση μετακίνησης Αιρετών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg