Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 12ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 12ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 13:30
Tην Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    10:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   13:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (10:00- 13:00)

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 25.000,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 31.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).
2.Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων», με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 330.000,00 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
3. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Aποδοχή χρηματοδότησης 400.000,00 ευρώ για υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού» - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg