Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 2ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 2ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 13:50

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-1-2019  , ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας τακτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης « Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Λαγολιού Δήμου Φασιτού».
  2. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%: ποσού των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.
  3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείου Καμαρών»
  4. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
  5. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».
  6. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg