Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019 00:00

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή διαγωνισμό του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, και χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του αρχικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του τμήματος 2, του τμήματος 3, του τμήματος 4, και του τμήματος 6, της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού.

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg