Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 26ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 26ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021 12:32
Την Δευτέρα 02-08-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ

1. Ορισμός προσωρινού αναδόχου-Έγκριση πρακτικού 1ου Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποτύπωση, ανάδειξη, προστασία και πιστοποίηση των παραλιών Ματάλων και Κόκκινης Άμμου».

2. Ορισμός προσωρινού αναδόχου- Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: κατασκευή ΜΙΝΙ γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων.

3. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 50.912,17 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση της υπ' αριθμό 18/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

4. Καθορισμός των όρων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφορά απορριμμάτων και συμπληρωματικές εργασίες καθαριότητας του Δήμου Φαιστού»

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιίας Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού

6. Ενίσχυση ΚΑΕ 45.7326.0001 τίτλο « συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων»- 39η τροποποίηση Π/Υ 2021, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

7. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΆΡΔΕΥΣΗΣ» - 40Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

8. Ορισμός προσωρινού αναδόχου- Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Πετροκεφάλι».

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού οικονομικού έτους 2021.(απόφ. ΔΛΤ 6/2021)

10. Έγκριση του συμφώνου αποδοχής των όρων χρηματοδότησης της επένδυσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» από το Πράσινο Ταμείο .

11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - Έγκριση πρακτικού 2ου πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων»
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ του δήμου Φαιστού»

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250Μ3 στην περιοχή Βρέλη του Δήμου Φαιστού»

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού»

15.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ¨Συντήρηση δημοτικού Σχολείου Βοριζίων».

16. Ορισμός υπολόγου για την συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Βρέλι του Δήμου Φαιστού.

17. Ορισμός υπολόγου για την συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βοριζίων του Δήμου Φαιστού.

18. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου και του αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg