Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 23ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 23ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021 18:23

Την Δευτέρα 28-06-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:30 , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο « κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού»

2. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 - 22η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ- Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-Κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού κτιρίου στέγασης Περιφερειακού Ιατρείου Γρηγοριάς.

4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ- Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-Κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ»

5. Έγκριση πρακτικού Ι -συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -έγκριση πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

7.Έγκριση πρακτικού Ι, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Φαιστού»

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού για 4 μήνες » με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν 4782/2021 .

9 .Διαγραφή οφειλών , σύμφωνα με το υπ'αρ, πρωτ.:42901/9-06-2021 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg