Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 30ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 30ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2020 12:16

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 28/09/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 28-09-2020  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την υπ’αρ. πρωτ.: 11652/24-9-2020 πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

Απ. Περιγραφή
1

Ανάκληση της 173/2020 (ΩΧΑΗΩΗ1-1ΩΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια ειδών προστασίας από τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Ανάκληση της 174/2020 (Ω9Ψ7ΩΗ1-ΩΕ8) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Τροποποίηση τίτλου κωδικού αριθμού εξόδων 63.7312.0011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ανάκληση της 171/2020 (6Ο32ΩΗ1-Σ1Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση πλατείας ΛΙΣΤΑΡΟΥ - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

4

Ανάκληση της 175/2020 (697ΟΩΗ1-70Φ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο   Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 και ενίσχυση των ΚΑΕ εσόδων 1219.0006 & εξόδων 15.6041.0001 για το πρόγραμμα «βοηθεια στο σπιτι», εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Ανάκληση της 182/2020 (ΩΒΑΣΩΗ1-ΖΟΚ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο  Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020  του Δήμου Φαιστού  για την ενίσχυση ΚΑΕ ασφαλιστικών εισφορών, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Ανάκληση της 184/2020 (ΩΕΛΝΩΗ1-ΥΚΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο  Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020  του Δήμου Φαιστού  για την ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Ανάκληση της 187/2020 (6ΧΠΥΩΗ1-ΟΒΞ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ για την   δημιουργία ΚΑ εξόδων 70.6117.0002  για την υπηρεσία περισυλλογής & μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Ανάκληση της 192/2020 (64Η6ΩΗ1-6Α7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Αποδοχή χρηματοδότησης –τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 για το έργο ¨τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. ΠΗΓΑΊΔΑΚΙΩΝ», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Ανάκληση της 194/2020 (ΩΘΘΛΩΗ1-ΨΡ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ για την ενίσχυση του Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 15.6061 & 35.6061, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Ανάκληση της 186/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Ξενώνα                                 Συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”».

Γ.

Νικολιδάκης

11

Ανάκληση της 152/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Έγκριση 1ου πρακτικού (Ι) της Ε.Δ. της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης διοικητικό κέντρο ΜΕΣΣΑΡΑΣ» Π/Υ 350.000,00 ευρώ.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Ανάκληση της 190/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ -  ορισμός αναδόχου εκπόνησης της «Μελέτες Ωρίμανσης (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ) .

Γ.

Νικολιδάκης

13

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού   και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7412.0040 για τη μελέτη «Γέφυρα επί του Γεροποτάμου», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

14

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  για την αποπεράτωση του κτιρίου της τοπικής κοινότητας Σίβα, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

15

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  και δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 30.7332.0003 για την κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια ,   εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

16

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  για την μόνωση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Μοιρών, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

17

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  για την κάλυψη  της μισθοδοσίας του  προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων δημου φαιστου    , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

18

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  και ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 20.6041 ΚΑΙ 20.6054 λόγω covid-19. , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

19

Έγκριση  Πρακτικού Ι για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καστελλίου».

Γ.

Νικολιδάκης

20

Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη οριστικού  αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» (αρ. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 20PROC006328778 2020-02-21 και Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88101)

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg