Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 13:41

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 13/03/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα, την 13-3-2020 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8818/24-07-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου»

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «αποπεράτωση κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου και 2ου νηπιαγωγείου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού  δικτύου του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή κα αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)».

Γ.

Νικολιδάκης

6

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου και    2ου νηπιαγωγείου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Παράσταση και εκπροσώπηση αιρετού  σε ποινικό δικαστήριο, από τον Νομικό Σύμβουλου του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου ««ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

9

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg