Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 19ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 19ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 09:33

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 14/07/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 14-7-2020 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8164/10-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Τροποποίηση Π/Υ  οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού  για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250m3 στην περιοχή Βρέλη, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου « αποπεράτωση του κτιρίου Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Aποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκληθήκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου covid-19 – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών  εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ( μέχρι  4 μήνες)   , για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Επικαιροποίηση αποδοχής χρηματοδότησης  και κατανομής ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες –τροποποίηση προϋπολογισμού 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν την «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Φαιστού» και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση πρακτικού (Ι) της διαδικασίας επιλογής προσωρινού αναδόχου για τη κατασκευή του έργου «αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Ελπίδας Κατσιρντάκη,  υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού .

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg