Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 15ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 15ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 09:09

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 03/06/2020

 

Σήμερα 03-06-2020 ημέρα Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6285/2-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Φαιστού  η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (μέχρι 4 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 »

Γ.

Νικολιδάκης

2

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (μέχρι 4 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 » Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

3

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (έως 2 μήνες ), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 »

Γ.

Νικολιδάκης

4

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (έως 2 μήνες ), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 »

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg