Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 13:36

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 15/05/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε δια περιφορά Συνεδρίαση, στις 15-5-2020, ημέρα Παρασκευή  με έναρξη στις 10:00  και λήξη στις 13:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4791/11-5-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του έργου ¨αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων  γηπέδου Ζαρού.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής το έργου «επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου  Πετροκεφαλίου».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 25.000,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας: ποσό των 31.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

4

Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων», με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 330.000,00 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

7

Aποδοχή χρηματοδότησης 400.000,00 ευρώ για υλοποίηση του έργου «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού» – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg