Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 11ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 11ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Μάιος 2020 12:53

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 04/05/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε δια περιφορά Συνεδρίαση, στις 4-5-2020, ημέρα Δευτέρα  με έναρξη στις 10:00  και λήξη στις 14:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4342/30-4-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Aνάκληση της υπ΄ αριθμό 112/2019 Α.Ο.Ε., έγκριση της με αριθμό 62/2019 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο. – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.»,  κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση πρακτικού (Ι) της διαδικασίας επιλογής προσωρινού αναδόχου για τη κατασκευή του έργου «αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας του Δήμου Φαιστού»

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της  «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Λαγολιού Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ " Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη-Κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Τ.Κ. ΠΟΜΠΙΑΣ» (Α.Μ 17/2019).

Γ.

Νικολιδάκης

6 Μείωση μισθώματος λόγω του covid-19.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων –διαχειριστών.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση ετήσιας συνδρομής στις εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  και ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης-επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Φαιστού, για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/27-03-1975 τεύχος Β΄) Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων  70.6054.0002 με τίτλο « εισφορές εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg