Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 10ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 10ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 10:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 15/04/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε κατεπείγουσα  Συνεδρίαση δια περιφοράς, στις 15 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη  με έναρξη στις 12:00  και λήξη στις 13:30 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3985/15-04-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τα οχήματα του Δήμου Φαιστού (επιβατικά, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου), λόγω  του κατεπείγοντος (παρ. 2 της περιπτ. γ’  του άρθρου 32 του ν. 4412/2016).

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg