Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 37ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 37ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 14:53

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/12/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 30-12-2019 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 17779/30-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 00.6056 ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ - ΤΕΑΔΚΥ  , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Φαιστού, για να εκπροσωπήσει   το Δήμο Φαιστού κατά  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης  ενώπιον  του  Ε΄ Τμήματος  του  ΣτΕ,  ή   σε  κάθε  μετ' αναβολή  δικάσιμο.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Παράσταση Νομικού συμβούλου του Δήμου Φαιστού στο Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄άρ. 110/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg