Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 33ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 33ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 14:32

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 27/11/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 27-11-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16376/25-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου».

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Έλεγχος γεωμετρικών στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών της «Μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών και Αγροτικών δρόμων" (αρ.μελέτης 29/2018)

Γ.

Νικολιδάκης

5

Παραλαβή μελέτης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης θεμελίωσης για την κατασκευή του κέντρου Υγείας Μοιρών

Γ.

Νικολιδάκης

6

Παραλαβή μελέτης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης θεμελίωσης γέφυρας στο Γέρο ποταμό στη θέση του δρόμου πρόσβασης προς βιολογικό Μοιρών

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης, για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων 2019, Πρωτοχρονιάς 2020 και Θεοφανίων 2020 στο Δήμο Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης


#mce_temp_url# 

Χάρτης περιοχής

map.jpg