Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 22ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 22ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2019 12:39

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 19/07/2019

Στις Μοίρες  σήμερα, την 19-07-2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την αρ. πρωτ.: 9705/10-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Έκθεση εσόδων –εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2019

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έκθεση εσόδων –εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2019

Γ.

Αρμουτάκης

3

«Τροποποίηση του προϋπολογισμού, για Εργασίες Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Λειτουργικής Υποστήριξης ».

Γ.

ΑρμουτάκηςΑποθήκευση 

Χάρτης περιοχής

map.jpg