Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 18ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 18ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2019 14:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 25/06/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 25-6-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8721/21-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση ΙV πρακτικού- κατακύρωση της μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών από τον «προσωρινό ανάδοχο» για την ανάθεση του τμήματος 4: «Υπηρεσίες και προμήθεια ανταλλακτικών για τις επισκευές των κινητήρων επιβατικών οχημάτων» της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και  συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg