Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 17ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 17ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 04 Ιούλιος 2019 12:20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 21/06/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 21-6-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8409/14-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την υπ’αρ.49/2019 απόφαση με επιταγή προς πληρωμή.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Παράταση της προθεσμίας υποβολής όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 67377.

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση ΙV πρακτικού- κατακύρωση της μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου  και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών.

Γ.

Αρμουτάκης


 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg