Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 12ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 12ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Μάιος 2019 09:18

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 23/04/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 23-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 4769/15-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Ακύρωση διαδικασίας ανοικτού  διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού», λόγω μη επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης κατ’ εφαρμογή του Ν. 4605/2019.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών  ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 30527/22-4-2019).

Γ.

Αρμουτάκης

3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 μεταφορά ποσού 40.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 15.7135.0012 με τίτλο «προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για τo 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών».

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg