Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 11:52

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/01/2019

 

Στις Μοίρες την 22-1-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 626/18-1-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση πρακτικού 2ου της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Έλεγχος γεωμετρικών στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών της «Μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου»

Γ.

Αρμουτάκης

2

Έγκριση πρακτικού 2ου της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών»

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση πρακτικού επιτροπής -προσωρινού ανάδοχου του διαγωνισμού για το έργο «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « επισκευή και συντήρηση  δημοτικών και αγροτικών δρόμων», του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη για το έργο «αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ.  Ρουφά, θέση ¨Μέσα Βρύση¨)

Γ.

Αρμουτάκης

6

Άσκηση ή μη ένδικων  μέσων κατά της απόφασης 220/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών. (ΙΔΗ ΑΕ)

Γ.

Αρμουτάκης

7

Άσκηση ή μη ένδικων  μέσων κατά της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Γ.

Αρμουτάκης

8 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο « συντήρηση και αναβάθμιση 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών»

Γ.

Αρμουτάκης

9 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)»

Γ.

Αρμουτάκης

10

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο «επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ.

ΑρμουτάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg